Sea animals Vocabulary Words List

| See the Animals topic | See all Topics

Practice these words with a quiz!

Guess word meaning

Shark - サメ

Kanji: 鮫, Kana: サメ, Romaji: same

Starfish - ヒトデ

Kanji: 海星,人手,海盤車, Kana: ヒトデ, Romaji: hitode

Jellyfish - クラゲ

Kanji: 水母,海月,水月, Kana: クラゲ, Romaji: kurage

Sea shell - かいがら

Kanji: 貝殻, Kana: かいがら, Romaji: kai gara

Oyster - カキ

Kanji: 蠣,牡蠣, Kana: カキ, Romaji: kaki

Shrimp - エビ

Kanji: 海老,蝦,魵, Kana: エビ, Romaji: ebi

Squid - イカ

Kanji: 烏賊,鰞,柔魚, Kana: イカ, Romaji: ika

Killer whale - シャチ

Kanji: 鯱, Kana: シャチ, Romaji: shachi

Manta Ray - オニイトマキエイ

Kanji: 鬼糸巻鱏,鬼糸巻鱝, Kana: オニイトマキエイ, Romaji: oniitomakiei

Eel - ウナギ

Kanji: 鰻, Kana: ウナギ, Romaji: unagi

Coral - コーラル,さんご

Kanji: 珊瑚, Kana: コーラル,さんご, Romaji: kōraru

Seahorse - シーホース,竜の落とし子

Kana: シーホース,竜の落とし子, Romaji: shīhōsu

Seal - シール

Kana: シール, Romaji: shīru

Octopus - タコ

Kanji: 蛸,鮹,章魚,鱆, Kana: タコ, Romaji: tako

Seagull - シーガル

Kanji: 鴎, Kana: シーガル, Romaji: shīgaru

Sea turtle - ウミガメ

Kanji: 海亀, Kana: ウミガメ, Romaji: umigame

Walrus - セイウチ

Kanji: 海象, Kana: セイウチ, Romaji: seiuchi

Lobster - ロブスター

Kana: ロブスター, Romaji: robusutā

Penguin - ペンギン

Kana: ペンギン, Romaji: pengin

Sea lion - アシカ

Kanji: 海驢,葦鹿, Kana: アシカ, Romaji: ashika

Fish - 魚

Kanji: 魚, Romaji: sakana

Sea anemone - イソギンチャク

Kanji: 磯巾着,菟葵, Kana: イソギンチャク,