General military words

Military affairs - gunjiimages/words/small_general_military_words/gunji.jpg

Military affairs - 軍事

Kanji: 軍事, Kana: ぐんじ, Romaji: gunji

War - sensouimages/words/small_general_military_words/sensou.jpg

War - 戦争

Kanji: 戦争, Kana: せんそう, Romaji: sensou

Fight - tatakauimages/words/small_general_military_words/tatakau.jpg

Fight - 戦う

Kanji: 戦う, Kana: たたかう, Romaji: tatakau

Weapons, Arms - heikiimages/words/small_general_military_words/heiki.jpg

Weapons, Arms - 兵器

Kanji: 兵器, Kana: へいき, Romaji: heiki

Troops - guntaiimages/words/small_general_military_words/guntai.jpg

Troops - 軍隊

Kanji: 軍隊, Kana: ぐんたい, Romaji: guntai

Military unit - butaiimages/words/small_general_military_words/butai.jpg

Military unit - 部隊

Kanji: 部隊, Kana: ぶたい, Romaji: butai

Cavelry - kiheiimages/words/small_general_military_words/kihei.jpg

Cavelry - 騎兵

Kanji: 騎兵, Kana: きへい, Romaji: kihei

Navy - kaigunimages/words/small_general_military_words/kaigun.jpg

Navy - 海軍

Kanji: 海軍, Kana: かいぐん, Romaji: kaigun

Marine corps - kaiheigunimages/words/small_general_military_words/kaiheigun.jpg

Marine corps - 海兵隊

Kanji: 海兵隊, Kana: かいへいぐん, Romaji: kaiheigun

Infantry - hoheiimages/words/small_general_military_words/hohei.jpg

Infantry - 歩兵

Kanji: 歩兵, Kana: ほへい, Romaji: hohei

Fusillade - isseishagekiimages/words/small_general_military_words/isseishageki.jpg

Fusillade - 一斉射撃

Kanji: 一斉射撃, Kana: いっせいしゃげき, Romaji: isseishageki

Air force - kuugunimages/words/small_general_military_words/kuugun.jpg

Air force - 空軍

Kanji: 空軍, Kana: くうぐん, Romaji: kuugun

Bayonet - juukenimages/words/small_general_military_words/juuken.jpg

Bayonet - 銃剣

Kanji: 銃剣, Kana: じゅうけん, Romaji: juuken

Solider - gunjinimages/words/small_general_military_words/gunjin.jpg

Solider - 軍人

Kanji: 軍人, Kana: ぐんじん, Romaji: gunjin

Solider - heishiimages/words/small_general_military_words/heishi.jpg

Solider - 兵士

Kanji: 兵士, Kana: へいし, Romaji: heishi

Parachute troops - kuuteitaiin, teishinhei, rakkasanheiimages/words/small_general_military_words/kuuteitaiin, teishinhei, rakkasanhei.jpg

Parachute troops - 空挺隊員,挺進兵,落下傘兵

Kanji: 空挺隊員,挺進兵,落下傘兵, Kana: くうていたいいん,ていしんへい,らっかさんへい, Romaji: kuuteitaiin, teishinhei, rakkasanhei

Weapon - bukiimages/words/small_general_military_words/buki.jpg

Weapon - 武器

Kanji: 武器, Kana: ぶき, Romaji: buki

Ammunition - danyakuimages/words/small_general_military_words/danyaku.jpg

Ammunition - 弾薬

Kanji: 弾薬, Kana: だんやく, Romaji: danyaku